Privacy Beleid

Wie zijn we

De Creatiekrachtplaats is een eenmanszaak op naam van Iris Siemons. 
website: www.irissiemons.nl 
e-mail: info@irissiemons.nl
Telefoon: 0651424641


In deze privacyverklaring informeer ik je hoe De Creatiekrachtplaats persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. De Creatiekrachtplaats respecteert de privacy van alle klanten (en gebruikers van de website).
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van De Creatiekrachtplaats. Wees je er dus van bewust dat De Creatiekrachtplaats of Iris Siemons niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van De Creatiekrachtplaats of Iris Siemons.Welke persoonlijke gegevens ik verzamel en waarom ik die verzamelen

Om de missie van de Creatiekrachtplaats zo goed mogelijk te volbrengen verzamel en bewaar ik persoonlijke gegevens van klanten en site bezoekers. Dit kan zijn naam, e-mailadres, persoonlijke account voorkeuren; transactie gegevens en technische gegevens (zoals contact formulieren, reacties, analytics en insluitingen van derden.)

Van klanten die meedoen aan een activiteit waarbij minimaal één maaltijd wordt genuttigd verzamel ik dieetwensen.  Ik verzameling en bewaar daarnaast geen gevoelige persoonlijke gegevens met betrekking tot gezondheid.

De Creatiekrachtplaats verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Als u een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, betaalgegevens en -in geval van fysieke producten- je afleveradres en nodig om jouw bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden

– Verzenden van onze nieuwsbrief
– De Creatiekrachtplaats analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

– Als je reageert op een actie, vragen wij je naam en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren en de respons op onze marketingacties te meten.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE De Creatiekrachtplaats VERWERKT

De Creatiekrachtplaats verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG De Creatiekrachtplaats PERSOONSGEGEVENS VERWERKT
Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van De Creatiekrachtplaats en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan De Creatiekrachtplaats verstrekt.Standaard verzamelt WordPress geen persoonlijke gegevens over bezoekers, alleen de gegevens die getoond worden in het scherm met het gebruikersprofiel van geregistreerde gebruikers. 

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

De Creatiekrachtplaats bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

  • –  gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;

  • –  in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.

  • –  Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Jouw voor- en achternaam

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw adresgegevens

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw telefoonnummer

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw e-mailadres

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Gegevens over jouw activiteiten op de website

30 dagen na websitebezoek

De Creatiekrachtplaats analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeurenGEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

De Creatiekrachtplaats verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Creatiekrachtplaats blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt De Creatiekrachtplaats gegevens:

Derde

Categorie

Doel delen

Welke gegevens

Administratiekantoor

Verwerker

Om de BTW-aangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen en betalingen

Boekhouder

Verwerker

Om de BTW-aangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen en betalingen

Facturatiesysteem

Verwerker

Om facturen en offertes te kunnen opmaken

Bedrijfsgegevens benodigd voor het     

 

Email- en websiteprovider

Verwerker

Voor de website en e-mails

Voor hosting van je website indien van toepassing

Bank

Verwerkingsverantwoordelj ke

Om betalingen voor mij te genereren

Bankrekeningnummer, naam [etc, vraag na en vul aan]INDIENEN KLACHT

De Creatiekrachtplaats wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat De Creatiekrachtplaats niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de websites van De Creatiekrachtplaats en Iris Siemons worden opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die De Creatiekrachtplaats gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
De Creatiekrachtplaats maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op de websites van De Chreatiekrachtplaats zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De websites van De Creatiekrachtplaats maken gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. Mijn Macbook is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn I-phone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door De Creatiekrachtplaats verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@irissiemons.nl.

– Deze privacy- en cookieverklaring is van 3-1-2022

Iris Siemons draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders